Evenemang

Här visas det om Flottarkojan eller bastun är bokad samt vilka evenemang som är inplanerade.

 

Month: Year:
« Prev October 2017 Next »
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
Category Key
 Arbetsdag
 Bastun bokad
 Evenemang
 Flottarkoja & Bastu Bokad
 Flottarkojan bokad
 Medlemsbastu
 Årsmöte

 

En reaktion på “Evenemang

 1. Dagordning 2017-03-28

  § 1 Mötets öppnande
  § 2 Parentation
  § 3 Fastställande av dagordning
  § 4 Val av
  a. Ordförande för mötet
  b. Sekreterare för mötet
  c. Justerare för mötet
  § 5 Prövning av årsmötets behöriga utlysande
  § 6 Fastställande av röstlängd
  § 7 Godkännnade av
  a. Verksamhetsberättelse
  b. Resultat och balansräkning
  § 8 Revisionsberättelse
  § 9 Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016
  § 10 Val av
  a. Ordförande för ett år
  b. Styrelseledamöter
  c. Styrelsesuppleanter för ett år
  d. Ordinarie revisorer för ett år
  e. Revisors ersättare för ett år
  f. Programansvarig
  g. Valberedning
  § 11 Fastställande av medlemsavgift för 2018
  § 12 Verksamhetsplan för 2017
  § 13 Inga övriga inkomna ärenden
  § 14 Vid mötet väckta frågor
  § 15 Mötets avslutande

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>