Aktuellt

Nu går vi mot ett nytt spännande år 2022

Här kommer lite information vad som händer under året

Det efterlängtade bordet är nu på plats vid höjden uppströms järnvägsbron.          Även  2 st bänkbord för barnen finns nu vid kojan.
Även den nya längre och isolerade skorsten är nu monterad.                                                                      Nya grindstolpar och grindar fixat vid kojan.

Flotttarledens Dag kommer i år att bli under Maj månad. Arrangeras i samverkan med    Hittaut Bollnäs och Naturkartan Biosfärområde Voxnadalen. Mer info kommer du att finna under rubriken Flottarledens Dag på startsidan. Bron över bäcken före kojan ska lagas. Grindarna vid kojan bytas. Skorsten vid kojan kommer att isoleras och förlängas för att förhindra att det ryker in. Golvtrall inne i bastun bytas ut. Ställa ut fler bord o bänkar efter leden, bl.a vid höjden uppströms järnvägsbron. Någon form av medlemsbastu vid några tillfällen under året, dessa datum kommer att visas under rubriken Medlemsinformation på startsidan. Den årliga röjning och städning efter leden samt sätta upp räcken och rep vid branta partier. Marknadsföra Hittaut och Naturkartan. Fler fågelholkar kommer att sättas upp.                                                   .

Några åtgärder som gjordes under 2021.

Arbetet med uppfräschningen och förbättringar fortsätter även i år.

Ny dränering runt kojan.

Nya anslagstavlor med information om Flottarleden har satts upp.

Efter leden finns många nya informationstavlor om flottning, djurlivet och växtligheten utmed älven samt gamla historiebeskrivningar mm uppsatta.

Större parkering vid starten i Runemo är nu klar.

Rastplatsen nedströms järnvägsbron är uppfräschad. Väggarna på vindskyddet är rentvättade samt grillplatsen rensad.

Borden efter leden är nu nu uppfräschade, slipade och oljade. Landgångarna vid dassen har fått halkskydd, även bron över bäcken vid bastun.

Efter önskemål från vandrare kommer flera bord och bänkar placeras ut. Ett är nu placerat vid första grillplatsen efter starten i Runemo.  Även vid vindskyddet nedanför järnvägsbron är nu två nya på plats. Kanske den finaste rastplatsen efter leden.

HETT TIPS I DESSA CORONATIDER

Oerhört många som är ute och vandrar efter ledenVerkligen roligt att möta alla  trevliga och glada människor. Även mycket roligt att höra alla positiva kommentarer vi får för det arbeten vi lägger ner med uppfräschningar.

Kolla in alla färska bävergnag

STORT STORT TACK för alla frivilliga bidrag till skötsel och underhåll som kommer in via Swish. 123  007 81 21 samt att ständigt nya medlemmar tillkommer.

I dessa tider arrangerar vi inte några aktiviteter

Här är några saker som gjordes 2020

Nu är snehagen klar ovanför kojan. Det blev en mycket fin och välkomnande entré.

Ny skyltar satts upp för att lättare hitta till oss. Även bättrat på markeringar längs leden med orange färg är utfört. Nya landgångar vid blöthål är utlagda.Vägbeskrivning finns på startsidan under fliken Hitta till oss. Kartan över leden uppdaterad och uppsatt.

Ny parkering vid ledens start ovanför före detta Yxmedjan i Söräng är nu iordningställd. Även parkering närmast kojan är förbättrad.

Bastun har fått ny vattenpump.

Ny dränering utanför vedboden vid bastun.

Nu är den större altanen vid bastun klar. Den blev dubbelt så stor.

Bord och bänkar både under tak eller under bar himmel.

Hjärtligt välkomna ute i friska luften