Vi går mot ett nytt spännande år

Här kommer löpande information vad som händer under året

Följ oss i  våra sociala medier

Följ oss gärna i våra sociala medier för att få senaste nytt av vad som händer efter leden och kojjan.

2024

Flottarledens dag lördag 25 maj, kl 11-15.
Varmt välkommen!

2022

Några åtgärder som gjordes under 2022.

 • Nya grindar och grindstolpar uppsatta vid kojan.
 • En ny längre och isolerad skorsten är monterad vid kojan.
 • Nytt bänkbord är nu på plats på högsten uppströms järnvägsbron.
 • Nytt trallgolv i bastun.
 • 2 nya bänkbord finns nu vid kojan.

2021

Några åtgärder som gjordes under 2021.

 • Arbetet med uppfräschningen och förbättringar fortsätter även i år.
 • Ny dränering runt kojan.
 • Nya anslagstavlor med information om Flottarleden har satts upp. Efter leden finns många nya informationstavlor om flottning, djurlivet och växtligheten utmed älven samt gamla historiebeskrivningar mm uppsatta.
 • Större parkering vid starten i Runemo är nu klar.
 • Rastplatsen nedströms järnvägsbron är uppfräschad. Väggarna på vindskyddet är rentvättade samt grillplatsen rensad.
 • Borden efter leden är nu nu uppfräschade, slipade och oljade. Landgångarna vid dassen har fått halkskydd, även bron över bäcken vid bastun.

2020

Några åtgärder som gjordes under 2020.

 • Nu är snehagen klar ovanför kojan. Det blev en mycket fin och välkomnande entré.
 • Ny skyltar satts upp för att lättare hitta till oss. Även bättrat på markeringar längs leden med orange färg är utfört. Nya landgångar vid blöthål är utlagda. Vägbeskrivning finns under fliken Hitta hit. Kartan över leden uppdaterad och uppsatt.
 • Ny parkering vid ledens start ovanför före detta Yxmedjan i Söräng är nu iordningställd. Även parkering närmast kojan är förbättrad.
 • Bastun har fått ny vattenpump.
 • Ny dränering utanför vedboden vid bastun.
 • Nu är den större altanen vid bastun klar. Den blev dubbelt så stor.
 • Bord och bänkar både under tak eller under bar himmel

Tack för alla bidrag

Verkligen roligt att möta alla trevliga och glada människor efter leden. Även mycket roligt att höra alla positiva kommentarer vi får för det arbete vi lägger ner med uppfräschningar och förbättringar efter leden.

STORT TACK för alla frivilliga bidrag till skötsel och underhåll som kommer in via Swishnumret 123 007 81 21 samt att ständigt nya medlemmar tillkommer.