Upplev lugnet och voxnans brusande vatten

Hitta till Flottarkojan & Flottarleden

Flottarleden kan man börja gå från antingen Runemo eller Söräng. Flottarkojan och Bastun ligger en bit upp efter leden från Söräng. Se separata vägbeskrivningar till Flottarledenleden respektive Flottarkojan.

Vägbeskrivning Flottarkojan

Hitta till Flottarkojan

Slå på gps:en/platstjänster i din mobil och klicka på kartan nedan och sedan på vägbeskrivning så guidar telefonen dig rätt.

Vägbeskrivning Flottarleden

Startar du från Söräng:

Med bil svänger ni in vid Sörängsskolan ta sedan vänster vid de två första Y-korsen mot Staterna. Vid 3:e Y-kors Klitten finns parkering till höger efter järnvägen. Följ sedan orange markering (på vänster sida), från korsningen till ledens start vid fd. yxsmedjan. Väljer ni att starta vid kojan håll då rakt fram i 3:e y-korset mot Staterna. Vid vändplan där allmän väg tar slut finns en parkering, promenera sedan ca 300 meter fram till leden. Det går även periodvis att köra ända fram till kojan, men det sker på egen risk.

Med buss tar ni enklast busslinje 100 och stiger av vid busshållsplatsen (Sörängsskolan). Gå sedan upp för backen och följ skyltningen efter vägen eller beskrivningen ovan. Från busshållplatsen till starten på leden är det ca 1 km.
Till X-trafiks hemsida.

Startar du från Runemo:

Med bil åker ni till Runemo och tar sedan av vägen mot Gäddvik. Efter bron över Voxnan parkerar du vid dammen. Följ sedan orange markering för att komma till leden.

Med buss tar ni enklast busslinje 100 och stiger av vid busshållsplatsen (Runemo, vid Runemoskolan) och går sedan 2-300 m till korsningen mot Gäddvik(Gäddviksvägen) och går sedan ytterligare ca 2-300 m tills ni passerat bron och Voxnan. Följ sedan orange markering för att komma till leden. Till X-trafiks hemsida.

Hur lång är leden?

Från Yxsmedjan till Flottarkojan/Bastun ca 2 km. Från Kojan till Runemo ca 5 km. Totalt ca 7 km.

Frågor om vägbeskrivning ring: 070-372 91 55 eller 070-390 06 37