MEDLEMSINFORMATION

Medlemsavgift:
100 kr/år (enskild medlem), 150 kr/år (familj)

Betalning:
Flottarleden Runemo-Söräng
Bankgiro: 259-6468
Ange avsändare och adress.
Samt vad syftet med betalningen är t ex:

’Hyra Flottarkojan’, ’Hyra Bastu’, ’Hyra koja+bastu’, ’Medlemsavgift’, ’Donation’.

Ange även vilket datum hyran gäller.

Swish kan göras för betalning av hyra till Swishnr 123 007 81 21

Vi tar tacksamt emot ditt bidrag för underhåll och skötsel av Leden – Kojan – Bastun

FÖRENINGEN FLOTTARLEDEN RUNEMO/SÖRÄNG Org.nr: 886501-3679